Toplotne pumpe

Info

Toplotne pumpe koriste besplatnu dostupnu toplotu iz okoline za zagrevanje stambenih ili poslovnih objekata.
Toplotne pumpe predstavljaju jedan od najekonomičnijih, efikasnih i u isto vreme ekološki prihvatljivih načina pripreme potrošne tople vode i grejanja.

Toplotne pume koriste prirodnu topotnu energiju iz zemlje, podzemnih voda ili vazduha i ujedno doprinose značajnoj uštedi na troškovima grejanja. Ne zagađuju okolinu i rade vrlo efikasno čak i na niskim spoljašnjim temperaturama. Toplotnim pumpama se može iskoristiti i do 80% posto energetskih potreba objekta, besplatno iz okoline. Tek 20% energije treba dodati u obliku električne energije koja je potrebna za sam rad toplotne pumpe.

Pored toga sto pomoću toplotne pumpe možete zagrejati vaš prostor tokom zimskih dana isti prostor možete pomoću iste instalacije i rashladiti tokom letnjih vrućina , postavljajući ventilo konvektore (fan coile) kao sistem distribucije

Princip rada toplotne pumpe

Tečan gas dolazi u isparivač, gde u kontaktu sa spoljnim temperaturama isparava.
U vidu gasa dolazi do kompresora koji ga sabija, i time ga zagreva
Tako zagrejan gas odlazi u kondenzator gde ponovo postaje tečan i preko izmenjivača predaje toplotu vodi za grejanje ili za pripremu sanitarne vode.
Zatim dolazi u ekspanzioni ventil i ciklus počinje od početka.

Postoje sledeće vrste toplotnih pumpi, u zavisnosti od toga koji izvor besplatne energije koriste:

VAZDUH - VODA

Тoplotna pumpa koja uzima spoljašnji vazduh i iz njega izvlači 75% energije. Ove toplotne pumpe zahtevaju najmanje investicija.

ZEMLJA - VODA

Тoplotna pumpa koja pomoću geosonde u zemlji (na dubini od oko 100m) izvlači 75% energije. Na tim dubinama zemlja ima konstantnu temperaturu (od 10-15⁰C) što je idealno za iskorišćenje energije.

KAPILARNI KOLEKTORI

Snopovi cevi horizontalno se postavljaju kroz zemlju na dubini od 1,2 do 1,5 m (ispod granice smrzavanja). Kod ovakvog sistema potrebna slobodna površina treba da bude 2 do 2,5 puta veća od grejne površine objekta.

VODA - VODA

toplotna pumpa koja koristi energiju dobijenu iz podzemnih voda, čija je temperatura konstantna i kreće se od 10⁰C pa na više. Kod ovog sistema su potrebna dva “bunara” – jedan iz kojeg se crpi voda, koja protiče preko izmenjivača toplote i pri tome joj se oduzima toplota, a drugi je ponorni bunar u koji se ohlađena voda vraća.

Tehnikom Termo je na vreme uvideo pogodnosti koje korisnicima donose sistemi grejanja , pripreme sanitarne tople vode i rashladjivanja koji se oslanjaju na toplotne pumpe . Godinama unazad svojim klijentima sa velikim zadovoljstvom preporučujemo i sa velikim uspehom instaliramo različite izvedbe sistema sa toplotnom pumpom.

Kako najbrže do nas?