Ventilacija i klimatizacija

Info

Ventilacija se danas ređe koristi samostalno. Najčešće se ne razdvaja od klimatizacije,   jer današnji moderni uređaji rade klimatizaciju zajedno sa ventilacijiom.

Klimatizacija obuhvata: hlađenje, grejanje, prečišćavanje i ventilaciju vazduha.

Tehnikom Termo se bavi projektovanjem i ugradnjom svih vrsta ventilacionih i klimatizacionih sistema. Do sada smo radili na objektima razlicite namene kao što su:

Kuhinje brze hrane
Restorani
Poslovni prostori (kancelarije)
Industrijska postrojenja (proizvodne hale)
Teretane, itd

Ventilacija sa zavarivačkih stolova

Odsisavanje štetnih gasova produkata pri zavarivanju, gde se vazduh filtrira i vraća u prostoriju sa čistoćom od 99%.

Ventilacija sa klasičnim ventilatorima

Ventilator je ugrađen u zid i vrši se cirkulacija vazduha između jedne i druge prostorije ili spolja.

Ventilacija sa kanalskim ventilatorima

Ventilator je ugrađen u kanalsku mrežu i vrši odsis tačno od kontaminirane lokacije i izbacuje potrošeni vazduh na mesto gde najmanje smeta. Koristi se za odsis mirisa od javnih toaleta, mirisa i pare iz kuhinja, ventilacije garaža itd.

Ventilacija sa krovnim ventilatorima

Ventilator je smešten na krov a preko kanalske mreže vrši se odsis istrošenog vazduha.

Ventilacija kuhinja sa neutralizacijom mirisa

Odsis vazduha se vrši preko kanalske mreže sa kanalskim ventilatorima. U kanalsku mrežu pre izlazka vazduha u spoljnu sredinu ugrađuje se elektrostatički filter i neutralizator mirisa.

Ventilacija sa klima komorama

Klima komore imaju mogućnost izbacivanja istrošenog i ubacivanja potrebne količine svežeg vazduha, na osnovu senzorske analize kvaliteta vazduha. Ceo proces se vodi kompjuterski.

Roof top sistemi

Nova generacija klimatizacije i ventilacije sa kompaktnom spoljnom jedinicom, postavljenom na krov objekata. Roof Top odsisava vazduh iz prostorija, zagreva ga ili hladi, dodaje potrebnu količinu svežeg vazduha i vraća sve u prostoriju preko kanalske mreže.Ubacivanje i odsisavanje vazduha se vrši preko difuzora ili rešetke.

Ventilacija sa Fan Coil sistemom

Uređaji koji uvek imaju mogućnost dodavanje svežeg vazduha sa ili bez dodatnog ventilatora. Kod ovog sistema uvek se stvara nadpritisak u prostoriji.

Ventilacija prostorija preko REKUPERATORA

Ventilacija prostorija preko REKUPERATORA, vrši se u slučaju, kada odpadni vazduh ima višu temperaturu, te se toplota istog preko REKUPERATORA, većim delom vraća u prostoriju putem zagrejanog svežeg vazduha. Koristi se u svim slučajevima ventilacije kada želimo da uštedimo na zagrevanju ubacnog svežeg vazduha.

Pored nabrojanih vrsta ventilacije i klimatizacije uspešno smo projektovali i instalirali sisteme ventilacije sa odsisavanjem (otklanjanjem sitnog otpada sa radnog mesta usled obrade metala, drveta ili slično).

Kako najbrže do nas?