Inženjering i projektovanje

Info

Inženjerski tim Tehnikom Termo obavlja inženjering poslove za sve vrste termotehničkih postrojenja i instalacija. Vršimo pripremu ponuda, kontrolu projektne dokumentacije, pripremu dokumentacije za primopredaju objekta i nadzor nad izvođenjem projekta. Posedujemo značajno teorijsko i praktično iskustvo u inženjeringu i projektovanju, stečeno više-godišnjim radom na teritoriji cele Srbije.

Izrada projektne dokumentacije

Na osnovu iskazanog zahteva naručioca, a nakon preispitivanja projektnog zadatka i obavljenog procesa nuđenja i ugovaranja, projektantski tim Tehnikom Termo realizuje izradu projektno-tehničke dokumentacije.

U procesu izrade projektno tehničke dokumentacije koji se izrađuje od strane stručnog projektantskog tima posebno se utvrđuju i definišu sledeće aktivnosti kojim se upravlja procesom izrade projektno-tehničke dokumentacije:

definisanje ovlašćenja i odgovornosti za bitne elemente projektovanja,
aktivnosti prikupljanja podloga, razrade i izrade projektne dokumentacije,
aktivnosti preispitivanja, verifikacije i validacije svake faze projekta,
upravljanje izmenama bitnih elemenata izrađene projektne dokumentacije.

Izrađuju se sledeće vrste projekata:

generalni projekat ili idejno rješenje ,
idejni projekat,
glavni projekat,
izvođački projekat i
projekat izvedenog objekta.

Revizija tehničke dokumentacije

Revizijom tehničke dokumentacije vrši se provera:

Usklađenosti sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta;
Da li je tehnička dokumentacija usklađena sa urbanističko – tehničkim uslovima;
Da li dokumentacija sadrži podatke o položaju, kapacitetu, tehničkim, tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama postrojenja;
Da li dokumentacija sadrži elemente održavanja termotehničkih instalacija;
Ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških i eksploatacionih karakteristika postrojenja i opreme;
Tehničko-tehnoloških i organizacionih elemenata izgradnje postrojenja (instalacije);
Racionalnosti projektovane opreme i materijala;
Analiza varijantnih energetskih sistema objekata – sa procenom energetske efikasnosti instalacije
Orjentacionih vrednosti radova na izgradnji postrojenja;
Međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije;
Da li je tehnička dokumentacija u skladu sa posebnim propisima te da li ista sadrži podatke o proceni uticaja na životnu sredinu;
Da li su u dokumentaciji priložene saglasnosti nadležnih organa u skladu sa posebnim propisima itd.

Izrada tehničke dokumentacije, analiza i studija

Tehnikom Termo vrši izradu tehničke dokumentacije za instalacije grejanja, ventilacije i klimatizacije, termoenergetskih postrojenja i instalacija, solarnih sistema i sistema za pripremu sanitarne potrošne vode, postrojenja  pumpnih i kompresorskih stanica, hladnjača…

Izradu tehničke dokumentacije, u svemu prema Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije Tehnikom Termo pretežno obavlja samostalno ili uz angažovanje spoljnih saradnika i izradjuje mašinsko-tehnološke i druge projekte u zavisnosti od vrste objekata i instalacija.

Trudimo se da uvek budemo na usluzi investitoru!

Kako najbrže do nas?