Nadzor

Info

Tokom nadzora vodi se odgovarajauća zakonska dokumentacija i klijent se redovno izveštava o dinamici i kvalitetu izvedenih radova. Tokom nadzora klijentu pružamo svu logističku podršku u slučaju odstupanja od projekta iz bilo kog razloga. U fazi projektovanja klijentu pružamo neophodnu logistiku u postupku pribavljanja neophodnih dozvola ili saglasnosi. Po zahtevu klijenta, a na osnovu njegovih ovlašćenja u ime i za račun klijenta sprovodimo postupak dobijanja dozvola i saglasnosti za predmetni objekat.

Iskustvo u izvođenju, rekonstrukciji termotehničkih instalacija, obučeni kadar omogućava nam da možemo po zahtevu klijenta vršiti nadzor u njegovo ime i za njegov račun pri izvođenju termotehničke instalacije od strane drugog izvođača.
Naši inženjeri koji sprovode nadzor, garantuju klijentu da će izvođenje termotehničke instalacije u svemu biti po definisanom projektu i važećim zakonskim i tehničkim normama. Inženjeri koji sprovode nadzor poseduju odgovarajuće licence i sertifikate koji garantuju stručnost i nezavisnost.

Kako najbrže do nas?