Rekonstrukcija

Info

Pod rekonstrukcijom smatramo ponovno vracanje u funkciju zapuštenih sistema grejanja , ventilacije i klimatizacije kao i modernizaciju i usavrmenjavanje istih. Takodje i nadogradnje sistema kao što su proširivanje kapaciteta

Kako najbrže do nas?